THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 3 kết quả được tìm thấy: Miền Trung » Quảng Nam » TP Hội An »

Tịnh Thất Thanh An

2/168 Nguyễn công Trứ, Tổ 30, P Tân An, Tp Hội An, Quảng Nam. ☏ 0235.3863.403.

Thánh Thất Hội An

20/13-20/14 Trần Cao Vân, Khu Vực Nam, P Cẩm Phô, Hội An, Quảng Nam. ☏ 0235.3862.742.

Thánh Thất Hội An – Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh

66 Huỳnh Thúc Kháng, Tp Hội An Quảng Nam. ☏ 0235.3 875.032.