THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 172 kết quả được tìm thấy: Miền Trung »

Bình Định (43), Quảng Ngãi (29), Quảng Nam (28), Khánh Hòa (23), Phú Yên (18), Đà Nẵng (13), Bình Thuận (12), Ninh Thuận (5), Huế (1),

Cơ Sở Đạo Đức Thắng

Thôn Mỹ Khánh, xã Đức Thắng, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi. ☏ 0905 507 156.

Thánh Thất Bình Khê

Thôn Phú Thịnh, xã Tây Phú, huyện Tây Sơn, Bình Định.

Tu Viện Minh Chiêu

Thôn Canh Vinh, xã Cảnh Vinh, H Vân Canh, Bình Định.

Thánh Thất Trung Hòa

Thôn Tân Điền, Xã Phước Quang, H Tuy Phước, Bình Định.

Thánh Thất Định Thiện

Thôn Định Thiện Tây, xã Phước Quang, Tuy Phước, Bình Định.

Thánh Thất Trung Tâm

Thôn Cảnh An 2, Xã Phước Thành, H Tuy Phước, Bình Định. ☏ 0256.3577.381.

Thánh Thất Phước Hiệp (Tuần Lễ)

Đội 5, thôn Tuần Lễ, Xã Phước Hiệp, Tuy Phước, Bình Định.

Thánh Thất Tuy Phước

Thôn Vĩnh Hy, Xã Phước Lộc, H Tuy Phước, Bình Định.

Thánh Thất Bình Giang

Thôn Trung Sơn, X Tây Thuận, H Tây Sơn, Bình Định.

Thánh Thất Trung Bình

Thôn An Chánh, X Tây Bình, H Tây Sơn, Bình Định. ☏ 0256.2475.641.

Thánh Thất Tây Sơn

Thị trấn Phú Phong, H Tây Sơn, Bình Định.

Thánh Thất Quy Nhơn

36 Biên Cương, TP Quy Nhơn, Bình Định.

Thánh Thất Thanh Vân

Phường Trần quang Diệu, TP Quy Nhơn, Bình Định.

Thánh Thất Cự Sơn Nam

Tổ 4, Khu vực 2, P Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn, Bình Định.

Thánh Đường Quy Nhơn – Tỉnh Đạo Bình Định

55 Hàm Nghi, P Ngô Mây, TP Quy Nhơn, Bình Định.

Thiên Bàn Phước Thạnh

Tổ 6, Khu vực 2, P Bùi Thị Xuân, QL1, TP Quy Nhơn, Bình Định.

Điện Thờ Phật Mẫu Quy Nhơn

1039A Trần Hưng Đạo, P Đống Đa, TP Quy Nhơn, Bình Định.

Thánh Thất Quy Nhơn

1039A Trần Hưng Đạo, P Đống Đa, TP Quy Nhơn, Bình Định.

Tiểu Thánh Thất Nhơn Lý

Thôn Xương Lý, Xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn, Bình Định.

Thánh Thất Long Vân

Khối Long Vân, P Trần quang Diệu, TP Quy Nhơn, Bình Định.

Tiểu Thánh Thất Hương Đạo Phú Tài

Khu vực 7, P Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn, Bình Định.

Thánh Xá Mỹ Trung

Thôn Mỹ Hội 2, Xã Mỹ Tài, H Phù Mỹ, Bình Định.

Thánh Tịnh Ngọc Linh Đài

Thôn Vĩnh Phú, Xã Mỹ Tài, H Phù Mỹ, Bình Định. ☏ 0256.3556.050.

Thánh Thất Trung Hội

Thôn Mỹ Hội, X Mỹ Tài, H Phù Mỹ, Bình Định. ☏ 0256.2216.215.

Điện Thờ Phật Mẫu Phù Mỹ

Thôn Vĩnh Bình, Xã Mỹ Phong, H Phù Mỹ, Bình Định.

Thánh Thất Phù Mỹ (Vĩnh Bình)

Thôn Vĩnh Bình, Xã Mỹ Phong, H Phù Mỹ, Bình Định. ☏ 0256.3857.021.

Thánh Thất Cát An

Thôn Lộc Khánh, Xã Cát Hưng, H Phù Cát, Bình Định.

Thánh Tịnh Kim Quang Minh Đài

Thôn Hội Vân, Xã Cát Hiệp, H Phù Cát, Bình Định. ☏ 0256.2215.308.

Thánh Thất Phù Cát (Ngô Mây)

71 Quang Trung QL1, Thị trấn Ngô Mây, Xã Cát Trinh, H Phù Cát, Bình Định.

Tòa Thánh Trung Ương

Thôn An Thái, Thị Trấn Tam Quan, H Hoài Nhơn, Bình Định.