THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Hội An – Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh


Địa chỉ: 66 Huỳnh Thúc Kháng, Tp Hội An Quảng Nam. Điện thoại: 0235.3 875.032.
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Quảng Nam TP Hội An Đang xây dựng

tt-hoi-an-httn-quang-nam2

tt-hoi-an-httn-quang-nam

Vào lúc 08 giờ 00 ngày 18 tháng 5 Ất Mùi (Dl. 03-7-2015) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến chứng lễ An vị Thánh Tượng Thiên Nhãn Thánh Thất của Họ Đạo TP. Hội An tỉnh Quảng Nam.