THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Thánh Thất Trung Phước

Thôn Tư, Xã Tiên An, H Tiên Phước, Quảng Nam.

Thánh Thất Trung Hòa

Thôn Ba, Xã Tiên Lãnh, H Tiên Phước, Quảng Nam. ☏ 0235.3986.751.

Thánh Thất Khánh Vân

Thôn Tiên Bình, Thị Trấn Tiên Kỳ, H Tiên Phước, Quảng Nam. ☏ 0235.3884.142.

Thánh Thất Trung Mỹ

16 Phan bội Châu, P Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, Quảng Nam. ☏ 0235.3812.084.

Thánh Đường Quảng Tín (Văn Phòng Tỉnh Đạo)

16 Phan Bội Châu, P Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, Quảng Nam. ☏ 0235.3812.084.

Tu Xá Phước Huệ Đàn

125 Trần Cao Vân/Hùng Vương, P An Sơn, TP Tam Kỳ, Quảng Nam. ☏ 0235.3834797.

Thánh Thất Tam Kỳ

Số 6 Nguyễn Thái Học, P An Mỹ Tho, Tam Kỳ, Quảng Nam.

Thánh Thất Từ Vân

Thôn Vân Tây, Xã Bình Triều, H Thăng Bình, Quảng Nam. ☏ 0235.3664.094.

Thánh Thất Trung Nguyên

Thôn Thăng Trường, Xã Bình Phú, H Thăng Bình, Quảng Nam. ☏ 0235.625759.

Thánh Thất Trung Khánh

Thôn 1, Xã Tam Thành, H Thăng Bình, Quảng Nam. ☏ 0235.3601027.

Thánh Thất Trung An

Tổ 1 thôn 1, Xã Bình Lãnh, H Thăng Bình, Quảng Nam.

Thánh Thất Thái Hòa

Thôn Thái Đông, Xã Bình Nam, H Thăng Bình, Quảng Nam. ☏ 0235.3 873.221.

Thánh Thất Hưng Đông

Thôn Đông Tác, Xã Bình Nam, H Thăng Bình, Quảng Nam. ☏ 0235.3604.899.

Thánh Thất và Điện Thờ Phật Mẫu Thăng Bình

Thôn Bình Quý, H Thăng Bình, Quảng Nam.

Thánh Thất Trung Quang Bình

Thôn Trung Phước, Thị trấn Quế Trung, H Quế Sơn, Quảng Nam. ☏ 0235.3654.340.

Thánh Thất Trung Kiên

Thôn 3, Xã Quế An, H Quế Sơn, Quảng Nam. ☏ 0235.3653.914.

Thánh Thất Trung Lộc

Thôn Gò Da, Xã Tam Phước, H Phú Ninh, Quảng Nam. ☏ 0235.3889.449.

Tịnh Thất Thanh An

2/168 Nguyễn công Trứ, Tổ 30, P Tân An, Tp Hội An, Quảng Nam. ☏ 0235.3863.403.

Thánh Thất Hội An

20/13-20/14 Trần Cao Vân, Khu Vực Nam, P Cẩm Phô, Hội An, Quảng Nam. ☏ 0235.3862.742.

Thánh Thất Hội An – Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh

66 Huỳnh Thúc Kháng, Tp Hội An Quảng Nam. ☏ 0235.3 875.032.

Thánh Thất Từ Quang

Thôn Cẩm Phú, Xã Điện Phong, H Điện Bàn, Quảng Nam. ☏ 0235.3744.129.

Thánh Thất Trung Đức

Thôn 3, Xã Điện Dương, H Điện Bàn, Quảng Nam. ☏ 0235.3940.320.

Thánh Tịnh Thanh Quang

Thôn Phong Thử, Xã Điện Thọ, H Điện Bàn, Quảng Nam. ☏ 0235.3 742983.

Thánh Thất Nam Trung Hoà

Thôn Túy La, Xã Điện Hồng, H Điện Bàn, Quảng Nam. ☏ 0235.3741.505.

Thánh Thất Quảng Hòa

Khu 7, Thị trấn Ái Nghĩa, H Đại Lộc, Quảng Nam. ☏ 0235.3747.507

Thánh Thất Linh Bửu

Thôn Gia Cốc, Xã Đại Minh, H Đại Lộc, Quảng Nam. ☏ 0235.3772.028.

Thánh Thất Đại Lộc

Thôn Lâm Phụng, Đại Đồng, Đại Lộc, Quảng Nam.

Thánh Thất Trung Mỹ

Thôn Xuyên Đông, Xã Duy An, Thị trấn Nam Phước, H Duy Xuyên, Quảng Nam. ☏ 0235.3877.739.