THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 3 kết quả được tìm thấy: Miền Trung » Bình Thuận » Huyện Tuy Phong »

Thánh Thất Phú Điền

Thôn Phú Điền, Xã Phú Lạc, H Tuy Phong, Bình Thuận. ☏ 0252. 3 851041.

Thánh Thất Phan Rí Cửa

Thị Trấn Phan Rí Cửa, Huyện Tuy Phong, Bình Thuận.

Thánh Thất Hòa Đa

Thôn Song Thanh, Xã Phan Rí Cửa, H Tuy Phong, Bình Thuận.