THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Phú Điền


Địa chỉ: Thôn Phú Điền, Xã Phú Lạc, H Tuy Phong, Bình Thuận. Điện thoại: 0252. 3 851041.
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Bình Thuận Huyện Tuy Phong

tt-phu-dien-httn-binh-thuan