THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 6 kết quả được tìm thấy: Miền Nam » Trà Vinh » Huyện Trà Cú »

Thánh Tịnh Ngọc Hương Đài

Ấp Chợ, Xã An Quảng Hữu, Huyện Trà Cú, Trà Vinh.

Thánh Thất Đại An (Đại Dư cũ)

Ấp Trà Kha, Xã Đại An, Huyện Trà Cú, Trà Vinh. ☏ 0294 3878183.

Điện Thờ Phật Mẫu Trà Cú

Ấp Chợ, Xã Lưu Nghiệp Anh, Huyện Trà Cú, Trà Vinh.

Thánh Thất Trà Cú (Ngãi Xuyên cũ)

Khóm 5, Thị Trấn Trà Cú, Huyện Trà Cú, Trà Vinh. ☏ 0294 3875390.

Thánh Thất Đôn Xuân

Ấp Cây Cồng, Xã Đôn Xuân, Huyện Trà Cú, Trà Vinh. ☏ 0294 3876416.

Thánh Thất An Quảng Hữu

Ấp Chợ, Xã An Quảng Hữu, Huyện Trà Cú, Trà Vinh. ☏ 0294 3870879.