THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất An Quảng Hữu


Địa chỉ: Ấp Chợ, Xã An Quảng Hữu, Huyện Trà Cú, Trà Vinh. Điện thoại: 0294 3870879.
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Huyện Trà Cú

tt-an-quang-huu-httn-tra-vinh2

tt-an-quang-huu-httn-tra-vinh