THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Thánh Tịnh Ngọc Hương Đài

Ấp Chợ, Xã An Quảng Hữu, Huyện Trà Cú, Trà Vinh.

Thánh Thất Đại An (Đại Dư cũ)

Ấp Trà Kha, Xã Đại An, Huyện Trà Cú, Trà Vinh. ☏ 0294 3878183.

Điện Thờ Phật Mẫu Trà Cú

Ấp Chợ, Xã Lưu Nghiệp Anh, Huyện Trà Cú, Trà Vinh.

Thánh Thất Trà Cú (Ngãi Xuyên cũ)

Khóm 5, Thị Trấn Trà Cú, Huyện Trà Cú, Trà Vinh. ☏ 0294 3875390.

Thánh Thất Đôn Xuân

Ấp Cây Cồng, Xã Đôn Xuân, Huyện Trà Cú, Trà Vinh. ☏ 0294 3876416.

Thánh Thất An Quảng Hữu

Ấp Chợ, Xã An Quảng Hữu, Huyện Trà Cú, Trà Vinh. ☏ 0294 3870879.

Thánh Thất Thị Trấn Tiểu Cần

Khóm 6, Thị Trấn Tiểu Cần, Huyện Tiểu Cần, Trà Vinh. ☏ 0294 3822831.

Thánh Thất Tân Hòa

Ấp Nhơn Hòa, Xã Tân Hòa, Huyện Tiểu Cần, Trà Vinh. ☏ 0294 3651569.

Thánh Thất Hùng Hòa

Ấp Hồi Trinh, Xã Hùng Hòa, Huyện Tiểu Cần, Trà Vinh. ☏ 0294 3640047.

Điện Thờ Phật Mẫu Tiểu Cần

Khóm 1, Thị Trấn Tiểu Cần, Huyện Tiểu Cần, Trà Vinh.

Thánh Thất Thị Trấn Tiểu Cần

Khóm 1, Thị Trấn Tiểu Cần, Huyện Tiểu Cần, Trà Vinh. ☏ 0294 3822581.

Thánh Thất Phường 6 (Thị Xã Trà Vinh)

Đường Nguyễn Văn Trỗi, K4, P 6, Tp Trà Vinh, Trà Vinh. ☏ 0294.38864475.

Thánh Thất Vĩnh Bình xã Long Đức

Ấp Vĩnh Niên, Xã Long Đức, Tp Trà Vinh, Trà Vinh. ☏ 0294 3846505.

Thánh Thất Trà Vinh

Đường Điện Biên Phủ, Khóm 4, P.6, Tp Trà Vinh, Trà Vinh. ☏ 0294 3840496.

Điện Thờ Phật Mẫu Trà Vinh

67 Nguyễn Thị Minh Khai (cũ 255 Nguyễn Thị Minh Khai), K5, Phường 7, Tp Trà Vinh, Trà Vinh.

Thánh Thất Chơn Lý Long Toàn

Ấp Bến Chuối, Xã Long Toàn, Thị Xã Duyên Hải, Trà Vinh. ☏ 0294.3733.533.

Thánh Thất Trường Long Hòa

Ấp Nhà Mát, Xã Trường Long Hòa, Thị Xã Duyên Hải, Trà Vinh. ☏ 0294 3590138.

Thánh Thất Ngũ Lạc

Ấp Cây Da, Xã Ngũ Lạc, Thị Xã Duyên Hải, Trà Vinh. ☏ 0294 3738018.

Thánh Thất Long Hữu

Ấp Chợ, Xã Long Hữu, Thị Xã Duyên Hải, Trà Vinh. ☏ 0294 2245442.

Thánh Thất Đa Lộc (Thị Trấn)

Khóm 2, Thị Trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Trà Vinh. ☏ 0294 3872441.

Thánh Thất Ninh Thới

Ấp Trà Điêu, Xã Ninh Thới, Huyện Cầu Kè, Trà Vinh. ☏ 0294 3816325.

Thánh Thất Châu Điền

Ấp Rùm Sóc, Xã Châu Điền, Huyện Cầu Kè, Trà Vinh. ☏ 0294 3816318.

Thánh Thất Tam Ngãi

Ấp Bà Mi, Xã Tam Ngãi, Huyện Cầu Kè, Trà Vinh.

Thánh Thất Phước Hảo

Ấp Đa Hậu, Xã Phước Hảo, Huyện Châu Thành, Trà Vinh. ☏ 0294 3890959.

Thánh Thất Hưng Mỹ

Ấp Đại Thôn, Xã Hưng Mỹ, Huyện Châu Thành, Trà Vinh. ☏ 0294 3599934.

Hòa Minh (Long Hòa cũ)

Ấp Giồng Gi, Xã Hòa Minh, Huyện Châu Thành, Trà Vinh. ☏ 0294 3899546.

Thánh Thất Mỹ Chánh (Thanh Mỹ cũ)

Ấp Phú Nhiêu, Xã Mỹ Chánh, Huyện Châu Thành, Trà Vinh. ☏ 0294.3892470.

Thánh Thất Hòa Minh (Long Hưng cũ)

Ấp Long Hưng, Xã Hòa Minh, Huyện Châu Thành, Trà Vinh. ☏ 0294.3899.552.

Thánh Thất Mỹ Long

Khu Phố 2, Thị Trấn Mỹ Long, Huyện Cầu Ngang, Trà Vinh. ☏ 0294 2214553.

Thánh Thất Mỹ Hòa

Ấp Hòa Hưng, Xã Mỹ Hòa, Huyện Cầu Ngang, Trà Vinh. ☏ 0294 3515243.