THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Trà Vinh


Địa chỉ: Đường Điện Biên Phủ, Khóm 4, P.6, Tp Trà Vinh, Trà Vinh. Điện thoại: 0294 3840496.
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Trà Vinh TP Trà Vinh

tt-tra-vinh-httn-tra-vinh