THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Điện Thờ Phật Mẫu Trà Vinh


Địa chỉ: 67 Nguyễn Thị Minh Khai (cũ 255 Nguyễn Thị Minh Khai), K5, Phường 7, Tp Trà Vinh, Trà Vinh.
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Trà Vinh TP Trà Vinh

dtpm-tra-vinh-httn-tra-vinh