THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Mỹ Long


Địa chỉ: Khu Phố 2, Thị Trấn Mỹ Long, Huyện Cầu Ngang, Trà Vinh. Điện thoại: 0294 2214553.
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Trà Vinh Huyện Cầu Ngang

tt-my-long-htbcd-tra-vinh

tt-my-long-htbcd-tra-vinh2