THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 4 kết quả được tìm thấy: Miền Nam » Trà Vinh » Huyện Cầu Ngang »

Thánh Thất Mỹ Long

Khu Phố 2, Thị Trấn Mỹ Long, Huyện Cầu Ngang, Trà Vinh. ☏ 0294 2214553.

Thánh Thất Mỹ Hòa

Ấp Hòa Hưng, Xã Mỹ Hòa, Huyện Cầu Ngang, Trà Vinh. ☏ 0294 3515243.

Điện Thờ Phật Mẫu Cầu Ngang

Khóm Minh Thuận B, Thị Trấn Cầu Ngang, Huyện Cầu Ngang, Trà Vinh .

Thánh Thất Cầu Ngang

Ấp Thủy Hòa, Xã Thuận Hòa, Huyện Cầu Ngang, Trà Vinh.