THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Hưng Đông


Địa chỉ: Thôn Đông Tác, Xã Bình Nam, H Thăng Bình, Quảng Nam. Điện thoại: 0235.3604.899.
Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài Quảng Nam Huyện Thăng Bình

tt-hung-dong-httg-quang-nam