THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 7 kết quả được tìm thấy: Miền Trung » Quảng Nam » Huyện Thăng Bình »

Thánh Thất Từ Vân

Thôn Vân Tây, Xã Bình Triều, H Thăng Bình, Quảng Nam. ☏ 0235.3664.094.

Thánh Thất Trung Nguyên

Thôn Thăng Trường, Xã Bình Phú, H Thăng Bình, Quảng Nam. ☏ 0235.625759.

Thánh Thất Trung Khánh

Thôn 1, Xã Tam Thành, H Thăng Bình, Quảng Nam. ☏ 0235.3601027.

Thánh Thất Trung An

Tổ 1 thôn 1, Xã Bình Lãnh, H Thăng Bình, Quảng Nam.

Thánh Thất Thái Hòa

Thôn Thái Đông, Xã Bình Nam, H Thăng Bình, Quảng Nam. ☏ 0235.3 873.221.

Thánh Thất Hưng Đông

Thôn Đông Tác, Xã Bình Nam, H Thăng Bình, Quảng Nam. ☏ 0235.3604.899.

Thánh Thất và Điện Thờ Phật Mẫu Thăng Bình

Thôn Bình Quý, H Thăng Bình, Quảng Nam.