THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Cao Đài San Diego


Địa chỉ: 3204 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA 92117, USA. Điện thoại: +1 858-490-1180
Mỹ (USA) California Nước ngoài

tt-san-diego-usa

Vào ngày 3 tháng 7, năm 2016, nhằm ngày 29 tháng 5-Bính Thân, Thánh thất Cao Đài San Diego đã được khánh thành.