THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 31 kết quả được tìm thấy: Nước ngoài » Mỹ (USA) »

California (12), Texas (6), Virgina (2), Louisiana (1), Kansas (1), Washington (1), Oregon (1), Utah (1), Tennessee (1), Arizona (1), Massachusetts (1), Florida (1), North Carolina (1), Georgia (1),

Thánh thất Bang Georgia

6330 Macon Hwy, Rex, GA 30273, Hoa Kỳ

Thánh Thất Greensboro , Bang North Carolina

Thành phố Greenboro, Bang North Carolina, USA

Thánh thất Richmond – Bang Virgina

5630 Forest Hill Ave, Richmond, VA 23225

Thánh thất Hương đạo Peoria – Bang Arizona

13669 N 71st Dr, Peoria, AZ 85381, USA

Thánh Thất Cao Đài Nashville – Bang Tennessee

11263 Old Nashville Hwy, Smyrna, Tennessee, 37167, United States

Thánh thất Bang Utah

4453 4000 W, West Valley City, UT 84120

Thánh thất San Jose – Bắc California USA

248 McCreery Ave, San Jose, CA 95116, United States ☏ +001 408 9233529

Thánh thất Portland – Bang Oregon – USA

15533 SE Division St, Portland, OR 97236 USA

Thánh thất Pomona – Bang California

573 S Parcels St, Pomona, CA 91766, United States ☏ +001 909 5908517

Thánh Thất Dallas Fort Worth

1851 Apollo Rd, Garland, TX 75044, USA. Tel: +1 972-414-5404

Cao Dai Tay Ninh Temples of Texas

5535 W Ledbetter Dr, Dallas, TX 75236, USA. ☏ +1 972-780-4706. https://www.facebook.com/CaoDaiTempleOfTexas

Thánh Thất Cao Đài Garden Grove

8901 Calico Ave, Garden Grove, CA 92641, USA

Thánh thất Anaheim

9661 W. Ball Rd, Anaheim, CA 92804, USA.

Thánh Thất Cao Đài San Diego

3204 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA 92117, USA. ☏ +1 858-490-1180

Điện Thờ Phật Mẫu San Jose

1489 S. White Rd San Jose, CA 95127, USA. ☏: (408) 258-9496.

Thánh Thất Austin Texas

12316 Ryden St Manor, TX 78653-9776, USA. ☏ (512) 763-7645, Email : caodaiaustin@yahoo.com, Web: caodaiaustin.org

Thánh Thất San Jose

947 Almaden Ave, San Jose, CA 95110, USA.

Thánh Thất New Orleans

Louisiana P.O.Box 644 Harvey LA Zip 70059 USA. ☏ (504) 340.5991.

Thánh Thất Seattle

Washington State 4833 S.Orchaud St Seattle WA Zip 98118 USA. ☏ (206)723.3864.

Thiên Lý Bửu Tòa

12695 Sycamore Ave. San Martin, CA 95046-USA. ☏ (408)683-0674.

Thánh Thất Cao Đài Wichita, Kansas

The Caodai Temple of Wichita

Thánh Thất California (Cao Đài Temple)

8791 Orangewood Ave. Garden Grove CA Zip 92840 USA. ☏ (714)636 6622.

Thánh Thất Sacramento

2628 53 Avenue, Sacramento CA 95822, USA.

Thánh Thất San Antonio, TX

Texas 5147 Village Crest San Antonio TX Zip 78218 USA. ☏ (210)655.9167.