THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 12 kết quả được tìm thấy: Nước ngoài » Mỹ (USA) » California »

Thánh thất San Jose – Bắc California USA

248 McCreery Ave, San Jose, CA 95116, United States ☏ +001 408 9233529

Thánh thất Pomona – Bang California

573 S Parcels St, Pomona, CA 91766, United States ☏ +001 909 5908517

Thánh Thất Cao Đài Garden Grove

8901 Calico Ave, Garden Grove, CA 92641, USA

Thánh thất Anaheim

9661 W. Ball Rd, Anaheim, CA 92804, USA.

Thánh Thất Cao Đài San Diego

3204 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA 92117, USA. ☏ +1 858-490-1180

Điện Thờ Phật Mẫu San Jose

1489 S. White Rd San Jose, CA 95127, USA. ☏: (408) 258-9496.

Thánh Thất San Jose

947 Almaden Ave, San Jose, CA 95110, USA.

Thiên Lý Bửu Tòa

12695 Sycamore Ave. San Martin, CA 95046-USA. ☏ (408)683-0674.

Thánh Thất California (Cao Đài Temple)

8791 Orangewood Ave. Garden Grove CA Zip 92840 USA. ☏ (714)636 6622.

Thánh Thất Sacramento

2628 53 Avenue, Sacramento CA 95822, USA.