THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Tu Xá Phước Huệ Đàn


Địa chỉ: 125 Trần Cao Vân/Hùng Vương, P An Sơn, TP Tam Kỳ, Quảng Nam. Điện thoại: 0235.3834797.
Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài Quảng Nam TP Tam Kỳ

tu-xa-phuoc-hue-dan-httg-quang-nam