THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 3 kết quả được tìm thấy: Miền Trung » Quảng Ngãi » Huyện Lý Sơn »

Thánh Thất Lý Sơn

Đội 6, Thôn Tây, xã Lý Vĩnh, Huyện Đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi. ☏ 0255.3867.483.

Thánh Thất Lý Sơn

Xã An Vĩnh, Huyện Đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi.

Điện Thờ Phật Mẫu Lý Sơn

Xã An Vĩnh, Huyện Đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi.