THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 5 kết quả được tìm thấy: Miền Trung » Khánh Hòa » Huyện Cam Lâm »

Thánh Thất Bắc Cam Ranh

Thôn Tân Phú, xã Cam Thành Bắc, H. Cam Lâm, Khánh Hòa.

Thánh Thất Suối Cát

Thôn Khán Thành, Xã Suối Cát, H Cam Lâm, Khánh Hòa.

Thánh Thất Trung Hiệp

Thôn Trung Hiệp, Xã Cam Hiệp Bắc, H. Cam Lâm, Khánh Hòa.

Thánh Thất Tân Hiệp

Thôn Tân Quí, Xã Cam Thành Bắc, H. Cam Lâm, Khánh Hoà.

Đàn Khánh Hòa

Thôn Trung Hiệp, Xã Cam Hiệp Bắc, H. Cam Lâm, Khánh Hòa.