THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 2 kết quả được tìm thấy: Miền Nam » Kiên Giang » Huyện Tân Hiệp »

Điện Thờ Phật Mẫu Tân Hiệp

Ấp Đông Phước, Xã Thạnh Đông A, Huyện Tân Hiệp, Kiên Giang. ☏ 0297.3835596.

Thánh Thất Tân Hiệp

Ấp Đông Phước, Xã Thạnh Đông A, Huyện Tân Hiệp, Kiên Giang. ☏ 0297.3835596.