THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Điện Thờ Phật Mẫu Tân Hiệp


Địa chỉ: Ấp Đông Phước, Xã Thạnh Đông A, Huyện Tân Hiệp, Kiên Giang. Điện thoại: 0297.3835596.
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Kiên Giang Huyện Tân Hiệp

dtpm-tan-hiep-httn-kien-giang3
Ảnh cũ: dtpm-tan-hiep-httn-kien-giang