THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 2 kết quả được tìm thấy: Miền Nam » Đồng Tháp » TP Cao Lãnh »

Điện Thờ Phật Mẫu Cao Lãnh

C33-Tổ 1, Phường 3, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp.

Thánh Thất Cao Lãnh

C33-Tổ 1, Phường 3, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp.