THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Tịnh Thanh Sơn Hỏa

Ấp Mỹ Thị A, Xã Mỹ An, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp.

Thánh Tịnh Cửu Linh Môn

Ấp Mỹ Thạnh, Xã Thanh Mỹ, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp.

Thánh Thất Mỹ Hòa

Ấp 2, Xã Mỹ Hòa, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp.

Điện Thờ Phật Mẫu Mỹ An

Khóm 1, Thị trấn Mỹ An, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp.

Thánh Thất Mỹ An

Khóm 1, Thị trấn Mỹ An, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp.

Thánh Thất Tân Thạnh

Ấp 1, Xã Tân Thạnh, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp.

Thánh Thất Thị Trấn Thanh Bình

Ấp Tân Đông B, Thị Trấn Thanh Bình, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp.

Thánh Thất Tân Thạnh

Ấp 1, Xã Tân Thạnh, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp. ☏ 0277.33833.443 – 0277.3545.716.

Điện Thờ Phật Mẫu Tân Long

Ấp Tân Thạnh, Xã Tân Long, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp.

Thánh Thất Tân Long

Ấp Tân Thạnh, Xã Tân Long, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp.

Điện Thờ Phật Mẫu Bình Thành

Ấp Bình Chánh, Xã Bình Thành, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp.

Thánh Thất Bình Thành

Ấp Bình Chánh, Xã Bình Thành, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp.

Điện Thờ Phật Mẫu An Phong

Ấp 1, Xã An Phong, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp. ☏ 0277.3533.882.

Thánh Thất An Phong

Ấp 1, Xã An Phong, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp. ☏ 0277.3533.882.

Thánh Thất Tân Hồng

Ấp 1 đường Lê Lợi, Thị Trấn Sarai, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp. ☏ 0277.3830581.

Thánh Thất Thị Trấn Tràm Chim

205 Nguyễn Chí Thanh, Ấp 1, Thị trấn Tràm Chim, Huyện Tam Nông, Đồng Tháp.

Thánh Thất Phú Thành

Ấp Long An A, Xã Phú Thành, Huyện Tam Nông, Đồng Tháp.

Thánh Thất Phú Ninh

Ấp 1, Xã Phú Ninh, Huyện Tam Nông, Đồng Tháp.

Điện Thờ Phật Mẫu Phú Hiệp

Ấp K12, Xã Phú Hiệp, Huyện Tam Nông, Đồng Tháp.

Thánh Thất Phú Hiệp

Ấp K12, Xã Phú Hiệp, Huyện Tam Nông, Đồng Tháp.

Thánh Thất Phú Cường

Khu 5, Xã Phú Cường, Huyện Tam Nông, Đồng Tháp.

Thánh Thất Sa Đéc (Tân Quy Đông cũ)

Phường 3, TP Sa Đéc, Đồng Tháp.

Điện Thờ Phật Mẫu Sa Đéc

Đường Lê Lợi, K.1 Phường 3, TP Sa Đéc, Đồng Tháp.

Thánh Thất Sa Đéc

102 Lê Lợi, K.1 Phường 3, TP Sa Đéc, Đồng Tháp. ☏ 0277.3865.307.

Thánh Thất Vĩnh Thạnh

Ấp Nhơn Quới, Xã Vĩnh Thạnh, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp.

Thánh Thất Mỹ An Hưng B

Ấp An Quới, Xã Mỹ An Hưng B, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp.

Mỹ An Hưng A (Tòng Sơn cũ)

Ấp An Bình, Xã Mỹ An Hưng A, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp.

Thánh Thất Tân Khánh Trung (Mương Điều cũ)

Ấp Khánh Mỹ, Xã Tân Khánh Trung, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp.

Điện Thờ Phật Mẫu Lấp Vò

Ấp Bình Phú Qưới, Xã Bình Thành, Thị Trấn Lấp Vò, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp.

Thánh Thất Lấp Vò

Ấp Bình Phú Qưới, Xã Bình Thành, Thị Trấn Lấp Vò, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp. ☏ 0277.3845168.