THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Tịnh Xích Long Minh Đức


Địa chỉ: Ấp An Phú Đông, (cũ Ấp Phú Mỹ, An Mỹ), Xã Nhơn Mỹ, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng.
Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên Sóc Trăng Huyện Kế Sách

tti-xich-long-minh-duc-httth-soc-trang2

tti-xich-long-minh-duc-httth-soc-trang3
Ảnh cũ:
tti-xich-long-minh-duc-httth-soc-trang

Bản đồ