THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 9 kết quả được tìm thấy: Miền Nam » Sóc Trăng » Huyện Kế Sách »

Thánh Thất Bạch Vân Cung

Ấp An Tân, Xã An Lạc Tây, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng.

Thánh Tịnh Xích Long Minh Đức

Ấp An Phú Đông, (cũ Ấp Phú Mỹ, An Mỹ), Xã Nhơn Mỹ, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng.

Thánh Tịnh Phụng Thiên

Ấp Mang Cá, Xã Đại Hải, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng.

Thánh Tịnh Ngọc Tiên An

Ấp 1, Xã Đại Hải, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng.

Thánh Tịnh Ngọc Cửu Cung

Xã An Bạc Tây, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng.

Thánh Tịnh Hiệp Liên Đàn

Xã Kế An, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng.

Thánh Tịnh Huỳnh Đài Cảnh

Ấp Kinh Ngai, (cũ Ấp 7, Xã Ba Trinh), Xã Đại Hải, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng.

Thánh Thất Xuân Hòa

Xã Xuân Hòa, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng.

Thánh Thất Kế Sách (chưa có hình)

Thị trấn Kế Sách, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng.