THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Tịnh Thanh Minh Đàn


Địa chỉ: Số 190, Ấp Cái Côn, Xã Đại Thành, Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang.
Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên Hậu Giang Huyện Phụng Hiệp

tti-thanh-minh-dan-httth-hau-giang

Có quả Càn Khôn