THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Thánh Thất Hỏa Tiến

Quốc lộ 61, ấp Mỹ Hiệp, Xã Tân Tiến, TP Vị Thanh, Hậu Giang.

Tịnh Trường Kỳ Minh

Ấp Phú Khởi, Xã Thạnh Hòa, Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang.

Thánh Tịnh Chơn Minh Đàn

Ấp Trường Khánh 1, Xã Long Thạnh, Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang.

Thánh Tịnh Ngọc Minh Đàn

(gần Chợ Búng Tàu) Ấp Tân Thành, Thị Trấn Búng Tàu (cũ là Xã Tân Phước Hiệp), H Phụng Hiệp, Hậu Giang.

Thánh Tịnh Trung Thiên

Ấp Đông An 2, Xã Đại Thành, Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang.

Thánh Tịnh Phổ Đông Châu

Số 298 Quốc lộ 61, Ấp Hòa Quới A, Xã Hòa An, Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang.

Thánh Tịnh Thanh Minh Đàn

Số 190, Ấp Cái Côn, Xã Đại Thành, Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang.

Thánh Tịnh Tam Kỳ Hoa

Ấp Mỹ Thuận 2, Xã Phụng Hiệp, Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang.

Thánh Thất Thị Xã Ngã Bảy (Phụng Hiệp cũ)

3/256 Q.lộ1, TX Ngã Bảy (cũ là Thị trấn Phụng Hiệp), Hậu Giang.

Thánh Tịnh Giác Minh Đàn

Ấp 7, Xã Lương Nghĩa (cũ là xã Lương Tâm), Huyện Long Mỹ, Hậu Giang.

Thánh Tịnh Linh Môn Quang

Ấp 7, Xã Lương Nghĩa (cũ là xã Lương Tâm), Huyện Long Mỹ, Hậu Giang.

Thánh Thất Long Mỹ

Ấp 1, Thị Trấn Long Mỹ, Huyện Long Mỹ, Hậu Giang.

Điện Thờ Phật Mẫu Long Mỹ

Ấp 1, Thị Trấn Long Mỹ, Huyện Long Mỹ, Hậu Giang.

Đền thờ Nhị Thiên Giáo Chủ

Ấp Thạnh Lợi, Xã Tân Phú Thạnh, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang.

Điện Diêu Trì Kim Mẫu (Tòa Thánh Long Châu)

Ấp Thạnh Lợi, Xã Tân Phú Thạnh, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang.

Tòa Thánh Long Châu

Ấp Thạnh Lợi, Xã Tân Phú Thạnh, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang.

Thánh Tịnh Kỳ Minh Đàn

Ấp Xẻo Cao, Xã Thạnh Xuân, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang.

Thánh Thất Tân Hòa

Ấp 3A, Xã Tân Hòa, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang.

Điện Thờ Phật Mẫu Tân Hòa

Ấp 3A, Xã Tân Hòa, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang.

Điện Thờ Phật Mẫu Rạch Gòi

Quốc Lộ 61, Thị Trấn Rạch Gồi, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang.

Thánh Thất Thị Trấn Rạch Gồi

Ấp Thị Tứ, Xã Thanh Xuân, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang.

Thánh Thất Đông Phước

Ấp Đông Lơi A, Xã Đông Phước, Huyện Châu Thành, Hậu Giang.