THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Tịnh Ngọc Minh Đàn


Địa chỉ: (gần Chợ Búng Tàu) Ấp Tân Thành, Thị Trấn Búng Tàu (cũ là Xã Tân Phước Hiệp), H Phụng Hiệp, Hậu Giang.
Hội Thánh Cao Đài Chiếu Minh Long Châu Hậu Giang Huyện Phụng Hiệp

tti-ngoc-minh-dan-htcmlc-hau-giang