THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Tịnh Ngọc Linh Đài


Địa chỉ: Ấp Xóm Chùa, Xã Tân Đông, Huyện Gò Công Đông, Tiền Giang. Điện thoại: 0273.3846807.
Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên Tiền Giang Huyện Gò Công Đông

tti-ngoc-linh-dai-httth-tien-giang