THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Tịnh Minh Hữu Huyền Quang


Địa chỉ: Ấp Tân Đức A, Xã Tân Bình, Huyện Mỏ Cày, Tỉnh Bến Tre. Điện thoại: 0275 3844711
Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên Bến Tre Huyện Mỏ Cày

12MinhHuuHuyenQuang2

 

12MinhHuuHuyenQuang