THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 20 kết quả được tìm thấy: Miền Nam » Bến Tre » Huyện Mỏ Cày »

Thánh Thất Thành Thới

Ấp Thới Hòa, Xã Thành Thới A, Huyện Mỏ Cày, Bến Tre.

Thánh Thất Thạnh Ngãi

Ấp Ông Thung, Xã Thạnh Ngãi, Huyện Mỏ Cày, Bến Tre. ☏ 0275 3668471.

Thánh Thất Tân Trung

Ấp Tân Trung, Xã Tân Trung, Huyện Mỏ Cày, Bến Tre. ☏ 0275 3849965.

Thánh Thất Tân Thành Bình

Ấp Chợ Xếp, Xã Tân Thành Bình, Huyện Mỏ Cày, Bến Tre. ☏ 0275 3840086

Thánh Thất Tâm Thành

Ấp Thới Hòa, Xã Thành Thới, Huyện Mỏ Cày, Bến Tre. ☏ 0275 3848034.

Thánh Thất Phước Mỹ Trung

Ấp Phước Lý, Xã Phước Mỹ Trung, Huyện Mỏ Cày, Bến Tre. ☏ 0275 3668600.

Thánh Thất Nhuận Phú Tân

Ấp Giồng Nâu, Xã Nhuận Phú Tân, Huyện Mỏ Cày, Bến Tre.

Thánh Thất Nhuận Phú Tân

Ấp Cầu Cống, Xã Nhuận Phú Tân, Huyện Mỏ Cày, Bến Tre.

Thánh Tịnh Minh Hữu Huyền Quang

Ấp Tân Đức A, Xã Tân Bình, Huyện Mỏ Cày, Tỉnh Bến Tre. ☏ 0275 3844711

Thánh Thất Hương Mỹ

Ấp Thạnh Tây, Xã Hương Mỹ, Huyện Mỏ Cày, Bến Tre. ☏ 0275 3684691.

Thánh Tịnh Huê Cảnh Đài

Ấp Phú Đông 1, Xã An Định, Huyện Mỏ Cày, Tỉnh Bến Tre. ☏ 0275 3847109.

Thánh Thất Định Thủy

Xã Định Thủy, Huyện Mỏ Cày, Bến Tre.

Thánh Thất Đa Phước Hội

Xã Đa Phước Hội, Huyện Mỏ Cày, Bến Tre.

Thánh Thất Đa Phước Hội

77D ấp 4, Thị Trấn Mỏ Cày, Huyện Mỏ Cày, Bến Tre.

Thánh Tịnh Cửu Huê Đài

Ấp Tân Thành Hạ, Xã Tân Trung, Huyện Mỏ Cày, Tỉnh Bến Tre ☏ 0275 3849777.

Thánh Tịnh Châu Linh Bát Bửu

Ấp Ông Thung, Xã Thạnh Ngãi, Huyện Mỏ Cày, Tỉnh Bến Tre. ☏ 0984547838.

Thánh Thất Cẩm Sơn

Ấp Nhuận Trạch, Xã Cẩm Sơn, Huyện Mỏ Cày, Bến Tre. ☏ 0987083029.

Thánh Tịnh Bồng Hải Đảo

Ấp Tân Hòa ngoài, Xã Tân phú Tây, Huyện Mỏ Cày, Tỉnh Bến Tre. ☏ 0275 3840154.

Thánh Thất An Thạnh

Ấp An Hòa, Xã An Thạnh, Huyện Mỏ Cày, Bến Tre.

Thánh Thất An Định

Ấp Phú Lợi Thượng, Xã An Định, Huyện Mỏ Cày, Bến Tre. ☏ 0275 3847160.