THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Tịnh Kim Thành Long


Địa chỉ: Ấp Hưng Ngãi, Xã Đăng Hưng Phước, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang. Điện thoại: 0273.3657031.
Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên Tiền Giang Huyện Chợ Gạo

tti-kim-thanh-long-httth-tien-giang

tti-kim-thanh-long-httth-tien-giang2