THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 13 kết quả được tìm thấy: Miền Nam » Tiền Giang » Huyện Chợ Gạo »

Thánh Thất Thanh Bình

Ấp 3, Xã Thanh Bình, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang. ☏ 0273 3876087.

Thánh Thất Tân Thuận Bình

Ấp Tân Thuận Bình, Xã Tân Thuận Bình, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang. ☏ 0273.3911276.

Thánh Thất Quơn Long

Ấp Long Thạnh, Xã Quơn Long, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang. ☏ 0273.3991290.

Thánh Thất Phú Kiết

Ấp Phú Lợi A, Xã Phú Kiết, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang. ☏ 0273.3845725.

Thánh Tịnh Kim Thành Long

Ấp Hưng Ngãi, Xã Đăng Hưng Phước, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang. ☏ 0273.3657031.

Thánh Tịnh Kim Sắc Đàn

Ấp Hòa Quới, Xã Hòa Định, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang. ☏ 0273.3650852.

Điện Thờ Phật Mẫu Chợ Gạo

Ô 1, khu 2, Thị Trấn Chợ Gạo, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang. ☏ 0273.3650652.

Thánh Thất Chợ Gạo

Ô 1, khu 2, Thị Trấn Chợ Gạo, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang. ☏ 0273.3650652.

Tòa Thánh Cao Đài Việt Nam (Bến Tranh)

Ấp Lưong Phú A, Xã Lương Hòa Lạc, Huyện Chợ Gạo. ☏ 01665946988.

Thánh Thất Bình Phục Nhứt

Ấp Bình Khương, Xã Bình Phục Nhứt, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang. ☏ 0273. 2216381.

Điện Thờ Phật Mẫu Bến Tranh

Xã Lương Hòa Lạc (Xã Bến Tranh cũ), Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang.

Thánh Thất Bến Tranh

Xã Lương Hòa Lạc (Xã Bến Tranh cũ), Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang.

Thánh Thất An Thạnh Thủy

Ấp An Khương, Xã An Thạnh Thủy, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang. ☏ 0273.3898.094.