THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Tịnh Huỳnh Đài Cảnh


Địa chỉ: Ấp Kinh Ngai, (cũ Ấp 7, Xã Ba Trinh), Xã Đại Hải, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng.
Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên Sóc Trăng Huyện Kế Sách

tti-huynh-dai-canh-httth-soc-trang