THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Tịnh Huê Cảnh Đài


Địa chỉ: Ấp Phú Đông 1, Xã An Định, Huyện Mỏ Cày, Tỉnh Bến Tre. Điện thoại: 0275 3847109.
Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên Bến Tre Huyện Mỏ Cày

10HueCanhDai