THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Vĩnh Thuận


Địa chỉ: Ấp Vĩnh Trinh, Xã Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang.
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Kiên Giang Huyện Vĩnh Thuận

tt-vinh-thuan-bcd-2

Ảnh cũ:

tt-vinh-thuan-htbcd-kien-giang1

 

Bản đồ: