THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 7 kết quả được tìm thấy: Miền Nam » Kiên Giang » Huyện Vĩnh Thuận »

Thánh Thất Ngọc Trung

Ấp Vĩnh Phước, Thị Trấn Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang.

Thánh Thất Ngọc Tân

Ấp Cạnh Đền 2, Xã Vĩnh Phong, Huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang.

Thánh Thất Ngọc Huỳnh Đàn

Ấp Vĩnh Bình Nam, Xã Bình Nam, Thị Trấn Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang.

Thánh Thất Minh Châu

Ấp Trà Nguơn, Xã Vĩnh Hòa, Huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang.

Thánh Thất Vĩnh Thuận

Ấp Vĩnh Trinh, Xã Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang.

Điện Thờ Phật Mẫu Liên Xã Vĩnh Thuận

Xã Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang.

Thánh Thất Liên xã Vĩnh Thuận

Xã Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang. ☏ 0297.3829.440.