THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Vĩnh Bình xã Long Đức


Địa chỉ: Ấp Vĩnh Niên, Xã Long Đức, Tp Trà Vinh, Trà Vinh. Điện thoại: 0294 3846505.
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Trà Vinh TP Trà Vinh

tt-vinh-binh-htbcd-tra-vinh2

tt-vinh-binh-htbcd-tra-vinh