THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Trung Hòa


Địa chỉ: Thôn Ba, Xã Tiên Lãnh, H Tiên Phước, Quảng Nam. Điện thoại: 0235.3986.751.
Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài Quảng Nam Huyện Tiên Phước

tt-trung-hoa-httg-quang-nam