THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Tân Thành Bình


Địa chỉ: Ấp Chợ Xếp, Xã Tân Thành Bình, Huyện Mỏ Cày, Bến Tre. Điện thoại: 0275 3840086
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Bến Tre Huyện Mỏ Cày

17TanThanhBinh

17TanThanhBinh2