THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Tân Đông


Địa chỉ: Ấp Gò Lức, Xã Tân Đông, Huyện Gò Công Đông, Tiền Giang. Điện thoại: 0273.3840403.
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Tiền Giang Huyện Gò Công Đông

tt-tan-dong-httn-tien-giang

tt-tan-dong-httn-tien-giang2