THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Tân Đông


Địa chỉ: Ấp Xóm Chùa, Xã Tân Đông, Huyện Gò Công Đông, Tiền Giang. Điện thoại: 01666188685.
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Tiền Giang Huyện Gò Công Đông

tt-tan-dong-htbcd-tien-giang-2

tt-tan-dong-htbcd-tien-giang
(ảnh cũ)