THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Rạch Già


Địa chỉ: Ấp 2, Xã Tân Phước, Huyện Gò Công Đông, Tiền Giang. Điện thoại: 0968754710.
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Tiền Giang Huyện Gò Công Đông

tt-rach-gia-htbcd-tien-giang2
tt-rach-gia-htbcd-tien-giang

Lược sử

Được thành lập năm 1972 trên diện tích 6 công nền và 6 công ruộng.
 Từ 1972 – 1976, Phó Đầu Họ Đạo: Lễ Sanh Thượng Sang Thanh.
 Từ 1976 – 1978, Đầu Họ Đạo: Giáo Hữu Thái Hồ Thanh.
 Từ 1978 – 2009, Phó Đầu Họ Đạo: Lễ Sanh Ngọc Voi Thanh. Chánh Hội Trưởng: Đoàn Văn Hơn. Chánh Trị Sự: Phạm Văn Chồi.
 Tổng số tín đồ : 270 vị.