THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Phương Thạnh


Địa chỉ: Ấp Giồng Chùa, Xã Phương Thạnh, Huyện Càng Long, Trà Vinh. Điện thoại: 0294 3556127.
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Trà Vinh Huyện Càng Long

tt-phuong-thanh-htbcd-tra-vinh