THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Phong Thạnh


Địa chỉ: Ấp 3, Xã Phong Thạnh, Huyện Cầu Kè, Trà Vinh. Điện thoại: 0294 3811452.
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Trà Vinh Huyện Cầu Kè

tt-phong-thanh-htbcd-tra-vinh

tt-phong-thanh-htbcd-tra-vinh2