THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Ngũ Lạc


Địa chỉ: Ấp Cây Da, Xã Ngũ Lạc, Thị Xã Duyên Hải, Trà Vinh. Điện thoại: 0294 3738018.
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Trà Vinh Thị Xã Duyên Hải

tt-ngu-lac-htbcd-tra-vinh