THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Mỹ Hiệp


Địa chỉ: Ấp Tây Hạ, Xã Mỹ Hiệp, Huyện Chợ Mới, An Giang.
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh An Giang Huyện Chợ Mới

trước thuộc Ban Chỉnh Đạo
tt-my-hiep-httn-an-giang2