THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 9 kết quả được tìm thấy: Miền Nam » An Giang » Huyện Chợ Mới »

Thánh Thất Hội An

Ấp An Phú, Xã Hội An, Huyện Chợ Mới, An Giang.

Thánh Thất Bình Phước Xuân

Ấp Bình Phú, Xã Bình Phước Xuân, Huyện Chợ Mới, An Giang.

Thánh Thất Mỹ Luông

Ấp 1, Thị Xã Mỹ Luông, Huyện Chợ Mới, An Giang.

Thánh Thất Mỹ Hưng (Trung Châu cũ)

Ấp Trung Châu, Xã Mỹ Hiệp, Huyện Chợ Mới, An Giang.

Thánh Thất Mỹ Hiệp

Ấp Tây Hạ, Xã Mỹ Hiệp, Huyện Chợ Mới, An Giang.

Thánh Thất Long Kiến

Ấp Long Hòa 2, Xã Long Kiến, Huyện Chợ Mới, An giang. ☏ 0296.3619017.

Thánh Thất Kiến Thành

Ấp Kiến Hưng 1, Xã Kiến Thành, Huyện Chợ Mới, An Giang. ☏ 0296.3887089.

Thánh Thất Chợ Mới

Ấp Long Hòa, Thị trấn Chợ Mới, Huyện Chợ Mới, An Giang. ☏ 0296.3888.328.

Điện Thờ Phật Mẫu Chợ Mới

Ấp Long Hòa, Thị trấn Chợ Mới, Huyện Chợ Mới, An Giang. ☏ 0296.3888.328.